Tá Oifigeach Forbartha Cluichí Lán-Ghaeilge á lorg ag Na Gaeil Óga CLG

image0.jpeg
S20 - 5 GLAS.png
NL_MBIrish_horz_low_res.jpg

Maidir leis Na Gaeil Óga CLG

 

Is cumann CLG lán-Ghaeilge é Na Gaeil Óga atá lonnaithe i Leamhcán in iarthar Bhaile Átha Cliath. Bunaíodh an cumann in 2010 le deiseanna labhartha Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine ar spéis leo CLG a imirt trí Ghaeilge. Tháinig na foirne faoi aois ar an bhfód in 2014 agus tá borradh tagtha faoin gclub ó shin. Anois tá breis is 30 foireann ag an gclub ag freastal ar 500 ball imeartha agus táimid ag súil go mbeidh dúbailt air sin sna 5 bliana amach romhainn.

 

Dualgaisí

 

Beidh an té a cheapfar freagrach as na rudaí seo a leanas:

 

 • Clár uaillmhianach de thacaíochtaí scoileanna a ullmhú agus a chur i bhfeidhm a chinntíonn rannpháirtíocht ard leis an gcumann. 

 • Acadamh an chumainn a reáchtáil ó sheachtain go seachtain.

 • Campaí an chumainn a reáchtáil le linn na Samhna, na Cásca & le linn an tsamhraidh.

 • Clár tacaíochta cóitséala a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm do chóitseálaithe an chumainn.

 • Nithe eile a bhaineann le fás agus forbairt rannpháirtíochta agus caighdéan cóitséala an chumainn.

 

Tréithe

Beidh na tréithe seo a leanas ag an té a cheapfar.

 

 • Cáilíochtaí cuí cóitséala (Gradam CLG Leibhéal 1 nó níos airde)

 • Gaeilge labhartha líofa

 • Taithí mhaith a bheith ag plé le páistí

 • Scileanna maithe riaracháin agus teicneolaíochta

 • Compordach ag cothú caidreamh le muinteoirí, páistí, tuismitheoirí agus coitséalaithe.

 • Taithí ag obair as do stuaim féin

 

Go hideálach beidh tréithe mar seo ag an té a cheapfar.

 

 • Taithí a bheith ag plé le togra atá ag fás go tapaidh

 • Taithí ag plé le grúpaí agus forbairt pobail.

 • Taithí ar obair tógra.

 • Taithí ar fhorbairt pearsanta/coitséala a eascú do dhaoine eile.

 • Tuiscint ar chlubanna beaga CLG

 • Cáilíocht 3ú leibhéal.

 • Tuiscint ag plé le heolaíocht spóirt.

 • Ceadúnas tiomána iomlán

 

 

Is é €30,000 - €45,000 an scála pá a bhaineann leis an bpost seo. Is féidir do spéis sa phost a léiriú trí rpost le cur síos gairid ort féin a chuir go secretary.nagaeiloga.dublin@gaa.ie roimh 28 Iúil.

Tá an post seo ar fáil a bhuí  le maoiniú agus tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt

agus Meán.

Dept. Tourism Culture Arts Gaeltacht Sport Media_Standard_Standard.png

Post: Oifigeach Forbartha Cluichí Lán-Ghaeilge

Áit: Leamhcán, Baile Átha Cliath

 

Is mian leis Na Gaeil Óga CLG fáilte a chur roimh iarrthóirí do phost mar Oifigeach Forbartha Cluichí & Teanga a dhíreoidh ar rannpháirtíocht pháistí Ghaelscoileanna Leamhcáin a mhéadú sa chumann agus a chuirfidh tacaíochtaí ar fáil le cinntiú go mbaintear ardchaighdéan cóitséala amach.